ثبت‌نام برای دوره تازه یاری‌کده

مهلت ثبت‌نام:
۱۴ مرداد ۱۳۹۳
آغاز کلاس‌ها:
۲۰ مرداد ۱۳۹۳