ثبت‌نام برای دوره تازه یاری‌کده

مهلت ثبت‌نام:
۱۴ تیرماه ۱۳۹۴
آغاز کلاس‌ها:
۲۲ تیرماه ۱۳۹۴